#8250;

ONLINE VÝSTAVA - LIDOVÉ PODMALBY NA SKLE

V muzejních sbírkách se často nachází množství lidových uměleckých předmětů, mezi nimi také podmalby na skle. Produkce podmaleb se rozvijí od 70. let 18. století. Tvorba maleb na skle vyžadovala přesný postup a technologii. Využívala se technika malby temperou, jako pojivo vaječný žloutek a barva se ředila lněným olejem či terpentýnem. Barvy se nanášely štětci z přírodních štětin. Na detaily se používaly různě profilované kolíky. Malíři pracovali buď podle předloh, nebo ti zkušenější zapojovali vlastní fantazii. Obrázky na skle zobrazovaly hlavně sakrální náměty. Visely nejenom ve vesnických staveních, ale také v nikách božích muk, kapličkách nebo jako votivní předměty v chrámovém prostoru. V chalupách měly podmalby tradiční místo ve svatém koutu světnice, kde se odehrával rodinný život. Ve funkci ochranného předmětu je nacházíme v místě vchodu, jako domovní požehnání, nebo nad postelí. V oblibě byly podmalby, které zobrazovaly patrona jména majitele. Obrázky byly častým dárkem pro nevěstu, s oblibou si je věřící odnášeli jako cennou upomínku na poutní místo. V průběhu 19. století se produkcí a prodejem obrázků na skle živilo množství lidí napříč rakousko – uherskou monarchií. Prodávaly se na jarmarcích, poutních místech nebo i formou podomního obchodu prostřednictvím tzv. hausírníků, kteří s nůší na zádech nebo s trakařem nabízeli po vesnicích své zboží.

 

Sv. Jiří na koni bojuje s drakem. Legenda praví, že zachránil město, které vysvobodil ze zajetí draka. Reálně se o světci ví pouze to, že žil ve 4. století a byl umučen za římského císaře Diokleciána, 19. století, sbírka OM.
Vyhnání z ráje. Adam a Eva stojí před ovocným stromem, který je ovinut hadem. Eva podává Adamovi červené jablko, východočeská produkce, polovina 19. století. Sbírka OM.
Panna Maria Pomocná, Malíř zalomených obočí (1830-1885), severní Morava.  Na podmalbě je vyobrazena Panna Maria typu eleusa, kdy se Ježíšek tiskne tváří k Marii. Sbírka OM.
Sv. Jan Křtitel se svým zvířecím atributem beránkem. V pozadí dřevěný kříž se zlatou stuhou a nápis „Eceainusdi“ neboli Ecce Agnus dei – Hle, beránek boží. Bílý podklad s květinovým dekorem je typický pro okruh podmaleb z Orlic
Podmalba na skle s motivem legendy o sv. Martinovi, Malíř zalomených obočí (1830-1885), severní Morava Je zde zobrazen okamžik, kdy se vysoce postavený voják Martin podělil se žebrákem o svůj teplý plášť. Rozťal ho mečem a oddělenou č
Veraikona, Disk tváře Ježíšovy, okolo symbolická zlatá záře na bílém podkladě. Kladsko, 2. polovina 19. století. Sbírka OM.
Sv. Anna Učitelka, matka Panny Marie, na podmalbě je vidět Sv. Annu, jak vyučuje Pannu Marii. Obrázky sv. Anny měly ochrannou funkci, světice je patronkou matek, vdov, žen v domácnosti a horníků. Okruh Malíře zalomeného obočí, 2. – 3. č
Buddha meditující v lotosovém květu, 1923, Karel Brandejs. Sbírka OM.
Marie Pomocná s Ježíškem. Vlasy má zakryté krajkovým závojem a obklopené červenou svatozáří. Bílý podklad s květinovým dekorem je typický pro okruh podmaleb z Orlických hor a Kladska, 3. čtvrtina 19. století. Sbírka OM.
Sv. Václav jedoucí na běloušovi s červenou zlatě lemovanou čabrakou. Václav má na hlavě korunu, přes ramena hermelínový plášť. V pravé ruce drží praporec a v levé předmět s vyobrazením černé orlice. Orlické hory – Kladsko, 3.
Sv. Kateřina oblečená v červeném rouše s korunkou na hlavě, v rukou drží své atributy –meč a kolo. Císař Maxentius ji požádal o ruku, ona však odmítla, a tak ji uvrhl do vězení. Měla být mučena na kole s noži, ale blesk jej roztř
Pieta Sedmibolestná, Maria drží tělo mrtvého Ježíše na klíně. Ze srdce jí vychází 7 mečů. Meče jsou symbolem 7 bolestí souvisejících s osudem jejího syna Ježíše Krista. Východočeská produkce, 19. století, sbírka OM.
Ukřižovaný Kristus a Arma Christi, neboli Nástroje Kristova utrpení. Východočeská produkce, 19. století, sbírka OM.
Sv. František modlící se v žlutě orámované edikule umístěné na černém pozadí, světec v řeholním rouchu a s tonzurou na hlavě má sepjaté ruce opřené o lebku. Na rukou patrny stopy po hřebech, tzv. stigmata. Východní Slezsko, 19. sto
Sv. Václav na bílém koni s královskými atributy, malba na černém pozadí se zlaceným výbrusem spadá do severočeské produkce, 1. čtvrtina 19. století. Sbírka OM.
Sv. Trojice bolestná, jedná se o k ikonograficko-kompoziční typ tzv. trůnu milosti, kde trůnící Bůh Otec drží břevno kříže s ukřižovaným Kristem na kolenou, Západní Slezsko, konec 18. století?, sbírka OM.
Sv. Trojice vítězná, kompozice medailonu s nahoře zavěšeným velkým květem tulipánu a s nápisovým štítkem se dvěma psaníčky na okrajích je typická pro Malíře zalomeného obočí, 2. – 3. čtvrtina 19. století, severní Morava. Sbír
Panna Maria s Ježíškem, obě postavy oděné v zlatě zdobeném červeném rouchu s královskými atributy. Orlické hory a Kladsko - Kaiserswalde (Lasówka), ¾ 19. století
Neposkvrněné srdce Panny Marie, Panna Marie je zde zobrazena s jedním ze svých typických atributů – lilií. Orlické hory a Kladsko - Kaiserswalde (Lasówka), ¾ 19. století, sbírka OM.
Sv. Barbora, mučednice z 3. století byla podle legendy uvězněna svým otcem ve věži, přesto se dala pokřtít, a tak jí její pohanský otec obžaloval. Sv. Barboře se podařilo utéci ke skále, která se před ní otevřela a ukryla ji. Byla v
Sv. Jan Nepomucký Podmalba zachycuje sv. Jana Nepomuckého v rochetě s biretem na hlavě a s palmovou ratolestí jako symbolem mučednické smrti v jedné ruce a křížem v druhé. Za světcem v pozadí namalován most, z něhož byl dle legendy shozen
Sv. Jenovéfa, legenda o jejím životě byla populárním námětem kramářských tisků a lidového vyprávění. Žila v 8. století a byla manželkou falckrabího Siegfrieda. Ten opustil těhotnou manželku, když musel na válečné tažení a panst
Sv. Josef Pěstoun, bývá zobrazován s malým Ježíškem v náručí a lilií. Jeho atributy jsou tesařské nářadí a rozkvetlá hůl. Orlické hory a Kladsko - Kaiserswalde (Lasówka), ¾ 19. století, sbírka OM.
Sv. Marie Magdalena, kající se hříšnice doprovázející Krista a jeho učedníky. Byla přítomna také při jeho ukřižování, pohřbu, pomazala jeho mrtvé tělo, a když vstal Kristus z mrtvých, zjevil se jí jako první. Zobrazována bývá s
Sv. Rozálie, díky typickým znakům obličeje – malá ústa, styl obočí s nosem, promalba vlasů, můžeme podmalbu zařadit do dílenské oblasti Kaiserswalde ¾ 19. století. Vlasy sv. Rozálie jsou orámovány květinovým věncem, který je jedn
Svatá rodina, Josef s Marií vedou malého Ježíše za ruce, Josef nese na rameni tesařskou sekeru, Marie si rukou přidržuje roucho. Jihočesko-rakouská provenience?, polovina 19. století, sbírka OM.
Sv. Cyril a Metoděj, na podmalbě jsou zobrazeni proti sobě sedící soluňští bratři. Cyril v ruce drží svůj atribut - knihu a žehná Metodějovi. V popředí je vidět zemský znak Moravy – orlice se stříbrnočerveným šachováním, nezná
#8250;
#8250;
#8250;

napište nám:
muzeum.chocen@centrum.cz

zavolejte nám:
tel.: +420 465 471 624

navštivte nás:
Pernerova 1 - zámek,
Choceň 565 01

Copyright © 2021 Orlické Muzeum Choceň – všechna práva vyhrazena | Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Mapa stránek
Vytvořilo webové studio Pixel Design | CMS Pixel Admin | SEO a internetový marketing
Najdete nás také na Facebooku
Orlické muzeum Choceň na Facebooku
#8250;