#8250;

Návštěvní řád

1. Základní ustanovení

Orlické muzeum v Chocni je organizační složkou Městského úřadu v Chocni, sídlí v severním křídle zámecké budovy v ulici Pernerova 1, 56501 Choceň. Jsou zde stále expozice – v přízemí geologie, paleontologie a archeologie; v prvním patře expozice historie a etnografie. Součástí muzea je i zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie.

 2. Přístupnost Orlického muzea 

Orlické muzeum v Chocni je veřejnosti přístupné v otevíracích dnech, a to:

- v sezóně (květen – září) v pondělí až neděle 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 hod.

(v době výstav do 17.00 hodin)

 

- mimo sezónu (říjen – duben) v pondělí až pátek 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 hod.

sobota a neděle 13.00 - 16.00 hodin a v době výstav 9:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 hod.

 

3. Ceník vstupného do Orlického muzea

Vstupné do muzea se stanovuje následovně: základní 30 Kč a snížené 20 Kč.

Snížené vstupné do sbírek platí pro děti, studenty do 26 let na základě předložení průkazu, dále pak pro invalidy a důchodce nad 65 let.

Školní hromadné skupiny 5 Kč za žáka.

Vstupné do zámecké kaple (s odborným výkladem o historii zámku) 20 Kč.

4. Instrukce pro návštěvníky

1. Dětem do 10 let věku je vstup umožněn pouze v doprovodu dospělých osob.

2. V expozicích je zakázáno:

- dotýkat se bez povolení pracovníků muzea vystavených exponátů, jakož i vitrín

- fotografovat a filmovat bez předem vydaného souhlasu

- kouřit a manipulovat otevřeným ohněm ve všech prostorách muzea

- jakýmkoliv způsobem poškozovat či ničit vnitřní vybavení muzea

- konzumovat pokrmy a nápoje v expozicích muzea

- vstupovat do expoziční části se zvířaty. Zvířata je možné uvázat či zabezpečit po domluvě s pracovníky muzea na jimi schválených místech

- vstupovat do muzea se znečištěným oděvem či obuví

- vstupovat do muzea opilý či pod vlivem návykových látek

- svým chováním rušit nebo jinak omezovat ostatní návštěvníky.

 

3. Každý návštěvník je povinen se řídit pokyny pracovníků muzea. Při neuposlechnutí pokynu, nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a bezpečností sbírek, objektu a návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z objektu bez náhrady zaplaceného vstupného. Kromě toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákonů a obecně právních předpisů.

4. Návštěvník, který svým zaviněním způsobí v muzeu jakoukoli škodu je povinen ji plně nahradit dle platných zákonů a obecně právních předpisů.

5. Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo do návštěvní knihy, která je k dispozici ve výstavním sále.

5. Závěrečná ustanovení

Tento návštěvní řád schválila dne 12. září 2012 Rada města Choceň usnesením č. 223/2012 a nabývá účinnosti dne 1. října 2012.

#8250;
#8250;
#8250;

napište nám:
muzeum.chocen@centrum.cz

zavolejte nám:
tel.: +420 465 471 624

navštivte nás:
Pernerova 1 - zámek,
Choceň 565 01

Copyright © 2024 Orlické Muzeum Choceň – všechna práva vyhrazena | Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Mapa stránek
Vytvořilo webové studio Pixel Design | CMS Pixel Admin | SEO a internetový marketing
Najdete nás také na Facebooku
Orlické muzeum Choceň na Facebooku
#8250;